pašūkomis

pašūkomis
pašūkomìs adv., pašūkõms žr. pašuokomis: Ans iš policininko rankų išspruko ir pabėgo pašūkoms į mišką Slnt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • pasukomis — pasukomìs adv., pasukõm Grž sukant: Nueina kaip vaškinėmis blauzdomis, pasukomis atmesdama sijono apačią rš. Drožia (šoka) tikrąjį šaltinį su plaukuočiais papločiais, pasukomis padrebomis rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškimšti — iškim̃šti, ìškemša, iškim̃šo tr. 1. iškrauti: Per dieną dešimt vežimų iškimšaũ Skr. Nė vežimo nėr kam iškimšt Žem. Kad ir šventė, ale reiks iškim̃šti vežimą ant galo Vdk. Iškimšo jisai pusę kufarėlio pinigų LB203. 2. prikišti, primurdyti ko ką …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padrebomis — adv. pasikratant (?): Drožia (šoka) tikrąjį šaltinį su plaukuočiais papločiais, pasukomis, padrebomis rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakulos — pãkulos sf. pl. (1), (3b) Dv, Grv 1. SD239,451, R, K nušukuotų linų ar kanapių liekanos; suvelti linų ar kanapių pluoštai; pašukos, nuošukos: Šukuojant linus per medinį šepetį, nusišukuoja pirmosios pakulos; šukuojant per geležinius šepečius,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasukos — pãsukos sf. pl. (1) K, Gršl, Lkv, Krp, Lž, Jrb, (3b) Dbk, Skr; I, Rmš, Krg, Tv, Lc skystis, likęs sumušus sviestą: Nuo sviesto pãsukos, nuo smetono palaidos, o nuo pieno išrūgos J. Sukiau sviestą, pãsukų turiu su koše valgyti J. Ka sumuši… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasukotas — pãsukotas, a adj. (1) suteptas pasukomis: Pasukotos rankos rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašukotas — pãšukotas, a adj. (1) NdŽ su pašukomis, su pašukų priemaiša …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašukotis — pãšukotis, ojasi, ojosi NdŽ virsti, darytis pašukomis, pluoštu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • samplėšinis — 1 samplėšinis sm. (1) Kv, Žlb, Krtn, KlvrŽ, Grd, Dr, Kl, Vkš, Brs, Plt; D.Pošk, S.Dauk lininis, bet pašukomis ataustas dvinytis audeklas: Kas metas išaudžia samplėšinio – marškiniams Žem. Kad samplėšinį liuob austi, linais apmes, o pašukelėms… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • samplėšinis — 2 samplėšinis, ė adj. (1) I, Plt, Gršl, Vdk per dvejas nytis iš linų austas, bet pašukomis ataustas, dvinytis: Prydėvinio samplėšinę drobę iš linų suverpė jinai J. Samplėšinis audimas Kv. Aš pati dėvėjau ne lininius, ale samplėšinius marškinius,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”